Blog

Kategoria: Działalność gospodarcza w Hiszpanii

Otwarcie oddziału spółki w Hiszpanii – o czym warto wiedzieć?

Oddział spółki (hiszp. sucursal) to część przedsiębiorstwa wyodrębniona w celu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w miejscu innym niż siedziba spółki (zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami). Otwarcie oddziału spółki jest alternatywą dla rejestrowania nowej spółki i umożliwia przedsiębiorcy rozszerzanie działalności na arenie międzynarodowej bez konieczności zakładania nowej spółki handlowej. Oddział nie…

Ochrona prawna znaków towarowych w Hiszpanii

W Hiszpanii ochronie podlegają wzorce i rysunki przemysłowe, patenty, znaki towarowe. Własność intelektualna chroniona jest dzięki przepisom prawa krajowego, a także konwencjom międzynarodowym i umowom wspólnotowym. W poniższym artykule przedstawimy Państwu jak skutecznie chronić swoją markę na rynku hiszpańskim. To, co wyróżnia danego przedsiębiorcę od pozostałych przedsiębiorców na rynku to jego firma (nazwa, pod którą…

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ)

Zmorą podmiotów gospodarczych są opóźnienia w płatnościach, które zwłaszcza w czasie kryzysu mogą stanowić niemałe zagrożenie dla przedsiębiorców – szczególnie tych małych i średnich. Szybkim oraz skutecznym instrumentem odzyskiwania zaległych należności okazuje się regulacja jaką wprowadziło prawo Unii Europejskiej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1986/2006 z 12 grudnia 2006 roku ustanawiającym postępowanie w…

Umowa sprzedaży – obowiązki kupującego w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 1445 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przez umowę sprzedaży (compraventa civil) sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności określonej rzeczy na kupującego oraz jej wydania, z kolei kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę i odebrać rzecz. Natomiast sprzedaż handlowa (compraventa mercantil) uregulowana jest w artykułach 325 – 345 w hiszpańskim kodeksie handlowym (Código…

Podatki w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 31 Konstytucji Hiszpanii każdy obywatel ma obowiązek uiszczania podatków, z kolei artykuł 133 w ustępie 1 stanowi, że w pierwszej kolejności władztwo ustanawiania podatków należy do państwa, w drugiej kolejności – do Wspólnot Autonomicznych i władz lokalnych. Warto pamiętać, że Wspólnoty Autonomiczne mają prawo do ustanawiania i pobierania podatków, jednak zgodnie z…

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (sociedad de responsabilidad limitada)?

Wielokrotnie poruszaliśmy tematykę spółki z.o.o., która jest jedną z najchętniej wybieranych przez Państwa metod prowadzenia działalności gospodarczej. W poprzednim artykule przedstawiliśmy różnice pomiędzy spółką z.o.o. (sociedad limitada), a działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo), natomiast zwięzłe porównanie znajdziecie Państwo tutaj (link). W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak w kilku krokach założyć spółkę z…