Blog

Tag: kredyt hipoteczny

Wynajem nieruchomości z prawem do nabycia własności

2021-01-28
Najem nieruchomości w Hiszpanii

Umowa najmu z możliwością wykupu nieruchomości w Hiszpanii Umowa najmu nieruchomości może przewidywać możliwość jego nabycia przez najemcę w przyszłości (hiszp. el arrendamiento con opción de compra). Wynajem mieszkania z opcją nabycia prawa własności nieruchomości wydaje się być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem i ciekawą alternatywą dla klasycznej metody nabycia nieruchomości mającą korzyści zarówno dla właściciela nieruchomości,…

Umowa najmu nieruchomości (mieszkania) w Hiszpanii

2021-01-23
Umowa najmu nieruchomości (mieszkania) w Hiszpanii

Wielokrotnie poruszaliśmy już tematykę inwestycji na rynku nieruchomości, jednak w niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestię wynajmu mieszkania. Artykuł może okazać się przydatnym nie tylko osobom, które dokonały zakupu nieruchomości w celu jej późniejszego wynajęcia, ale także tym, którzy chcieliby wynająć mieszkanie w Hiszpanii i dotyczy zarówno najmu długoterminowego, jak i tzw. najmu wakacyjnego. Podstawą…

Nieruchomości z przejęć bankowych w Hiszpanii

2020-12-30
Dom w Hiszpanii

Nieruchomości położone w Hiszpanii cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów, jednak ich ceny – szczególnie na wybrzeżu – są dość wysokie. Ciekawą alternatywą mogą okazać się mieszkania z przejęć bankowych w Hiszpanii, które sprzedawane są często po cenie odpowiadającej wartości hipoteki, jaką są obciążone. Domy w Hiszpanii zajęte przez banki wystawiane są na licytacji…

Hiszpańska złota wiza

2020-12-30
Hiszpańska złota wiza

Czym jest hiszpańska złota wiza Hiszpańska złota wiza (golden visa) to system, który umożliwia obywatelom państw spoza Unii Europejskiej zdobycie statutu rezydenta i pozwala na stały pobyt w Hiszpanii w zamian za dokonanie inwestycji kapitałowej zasilającej budżet kraju. Przyznanie wizy pobytowej inwestorom stanowi wystarczający tytuł do przebywania i pracy na terenie całej Hiszpanii w okresie…

Procurador: urzędnik działający pomiędzy adwokatem a sądem w Hiszpanii

2020-11-26
Procurador: urzędnik działający pomiędzy adwokatem a sądem w Hiszpanii

Instytucja procurador nie występuje w polskim systemie prawnym, jednak określić ją można jako pełnomocnika procesowego, którego nie należy mylić z adwokatem (abogado) ani tym bardziej z prokuratorem – pomimo podobnego brzmienia nazw tych profesji prawniczych. Kto może zostać procurador? Podobnie jak w przypadku pozostałych zawodów prawniczych, aby zostać procurador należy spełniać szereg wymagań przewidzianych przez…

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ)

2020-10-27

Zmorą podmiotów gospodarczych są opóźnienia w płatnościach, które zwłaszcza w czasie kryzysu mogą stanowić niemałe zagrożenie dla przedsiębiorców – szczególnie tych małych i średnich. Szybkim oraz skutecznym instrumentem odzyskiwania zaległych należności okazuje się regulacja jaką wprowadziło prawo Unii Europejskiej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1986/2006 z 12 grudnia 2006 roku ustanawiającym postępowanie w…

Umowa sprzedaży – obowiązki kupującego w Hiszpanii

2020-10-08

Zgodnie z artykułem 1445 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przez umowę sprzedaży (compraventa civil) sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności określonej rzeczy na kupującego oraz jej wydania, z kolei kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę i odebrać rzecz. Natomiast sprzedaż handlowa (compraventa mercantil) uregulowana jest w artykułach 325 – 345 w hiszpańskim kodeksie handlowym (Código…

Podatki w Hiszpanii

2020-09-15

Zgodnie z artykułem 31 Konstytucji Hiszpanii każdy obywatel ma obowiązek uiszczania podatków, z kolei artykuł 133 w ustępie 1 stanowi, że w pierwszej kolejności władztwo ustanawiania podatków należy do państwa, w drugiej kolejności – do Wspólnot Autonomicznych i władz lokalnych. Warto pamiętać, że Wspólnoty Autonomiczne mają prawo do ustanawiania i pobierania podatków, jednak zgodnie z…

Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii?

2020-08-19

W obecnej sytuacji eksperci spodziewają się spadku cen na hiszpańskim rynku nieruchomości (szczególnie na rynku wtórnym). W poprzednich artykułach pisaliśmy o tym jak krok po kroku dokonać zakupu nieruchomości w Hiszpanii, jednak niewiele osób może pozwolić sobie na zakup gotówkowy – zdecydowana większość musi zmierzyć się z koniecznością uzyskania kredytu. Najczęstszą formą zabezpieczenia w przypadku…

Czym jest tzw. Cláusula Suelo?

2020-07-14

Cláusula Suelo Klauzula ta, nazywana niekiedy Suelo Hipotecario (w dosłownym tłumaczeniu na język polski – klauzula dolnego progu), jest klauzulą stosowaną w umowach o zmiennej stopie procentowej wpływającą na oprocentowanie kredytu hipotecznego. Ustanawia minimalny limit odsetek, które będą miały zastosowanie nawet jeśli stopa procentowa kredytu spadnie. Klauzula jest niezwykle korzystna dla banku, dlatego tak chętnie…