Adwokat w Anglii


Kancelaria Wach & Wach świadczy usługi prawne dla klientów w Anglii, będących zarówno klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi – działającymi lub zamierzającymi rozpocząć działalność na rynku w Anglii.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • Doradztwo prawne w zakresie nabywania nieruchomości (due diligence)
  • Doradztwo prawne w zakresie inwestycji nieruchomości, obsługa prawna transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
  • Doradztwo prawne i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie 
prawa spółek (w szczególności zakładanie, 
przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek)
  • Doradztwo prawne w zakresie angielskiego prawa spadkowego (w szczególności 
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku)
  • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych (w szczególności odszkodowaś z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odszkodowań w przypadku wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, odszkodowania z tytułu kosztów leczenia)
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych 

Jeżeli szukasz wsparcie prawnego w Anglii, to prosimy o kontakt:

Negocjacje