Prawo autorskie i ochrona dóbr osobistych


Kancelaria Wach & Wach troszcząc się o swoich Klientów zapewnia wsparcie prawne w zakresie prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.

W zakresie prawa autorskiego Kancelaria świadczy usługi obejmujące sporządzanie opinii, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, pomoc w projektowaniu umów i negocjacjach. Usługi w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, obok prowadzenia sporów, dotyczą sporządzania umów o eksploatację utworów na potrzeby producentów, wydawców, instytucji kultury.

Kancelaria wspiera Klientów we wszelkich sprawach związanych z ochroną ich dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, dobrego imienia, prawa do prywatności, czci. Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię dotyczy zarówno etapu negocjacji przed wniesieniem pozwu do sądu, jak też reprezentację podczas postępowania sądowego.