Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii?

kredyt-hipoteczny-w-hiszpanii-najlepszy-prawnik-w-katalonii

W obecnej sytuacji eksperci spodziewają się spadku cen na hiszpańskim rynku nieruchomości (szczególnie na rynku wtórnym). W poprzednich artykułach pisaliśmy o tym jak krok po kroku dokonać zakupu nieruchomości w Hiszpanii, jednak niewiele osób może pozwolić sobie na zakup gotówkowy – zdecydowana większość musi zmierzyć się z koniecznością uzyskania kredytu.

Najczęstszą formą zabezpieczenia w przypadku zakupu nieruchomości ze środków uzyskanych z kredytu jest hipoteka (hipoteca), którą ustanawia się na kredytowanej nieruchomości.

Dla tych z Państwa, którzy rozważają zakup nieruchomości na rynku hiszpańskim przygotowaliśmy poniższy artykuł, w którym postaramy się przybliżyć kwestie związane z kredytem hipotecznym w Hiszpanii.

Zasady udzielania kredytów hipotecznych w Hiszpanii

Polityka udzielania kredytów hipotecznych przez hiszpańskie banki jest bardzo zbliżona do polskiej. Finansowanie hipoteczne jest dość konkurencyjne, a na rynku dostępnych jest wiele ofert. Warunki udzielenia kredytu hipotecznego różnią się w zależności od tego czy kredytobiorca posiada status rezydenta Hiszpanii czy nie – poniżej opisujemy jak uzyskać kredyt hipoteczny w obu wariantach.

Kredytobiorca – rezydent Hiszpanii

Rezydentem Hiszpanii dla celów podatkowych jest osoba, która przebywa na terytorium Hiszpanii ponad 183 dni w roku lub której ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych) znajduje się na terytorium Hiszpanii.

Rezydenci Hiszpanii mogą uzyskać kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, zmiennym lub mieszanym, przy czym maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat.

Kredytobiorca – nierezydent Hiszpanii

Kredytobiorca, który nie posiada statusu rezydenta Hiszpanii, również może zaciągnąć kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, zmiennym lub mieszanym, przy czym okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat.

W praktyce możliwe jest uzyskanie kredytu w wysokości 60-70% wartości nieruchomości (w przypadku kredytobiorcy, który posiada status rezydenta Hiszpanii będzie to 80% wartości). W sporadycznych przypadkach pojawiają się oferty, w których banki udzielają kredytu do 90, a nawet 100% wartości (głównie dotyczy to nieruchomości, które zostały zajęte przez bank).

Oprocentowanie kredytu hipotecznego oscyluje w granicach od 1,5 do 2,5%, jednak należy podkreślić, że obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna, a zatem oprocentowanie to może ulegać zmianom.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

W cel zaciągnięcia kredytu hipotecznego w Hiszpanii przez obywatela Unii Europejskiej konieczne będzie przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a także dokumentów potwierdzających dochody kredytobiorcy. Poszczególne banki mogą wymagać przedstawienia odmiennych dokumentów, jednakże

dokumentacja najczęściej wymagana do ubiegania się o kredyt hipoteczny jest następująca:

  • Dokument potwierdzający wysokość dochodów

  1. Pracownik etatowy: 2 ostatnie odcinki wypłaty, zaświadczenie o dochodach z 2 ostatnich lat, zaświadczenie od pracodawcy (rodzaj umowy, staż pracy, wynagrodzenie roczne i stanowisko pracownika).

  2. Samozatrudniony: pismo (powinno z niego wynikać: nazwa firmy, sektor, w którym działa i dane rejestrowe), potwierdzenie obrotów i zysków firmy z ostatnich 2 lat wraz z wynagrodzeniem, dywidendami i premiami, które osoba pracująca na własny rachunek otrzymała. Deklaracja podatkowa za ostatnie 2 lata w przypadku osób prowadzących jednoosobwą działalność gospodarczą. Roczne sprawozdania finansowe za minione 2 lata.

  • Dodatkowe dokumanty

    Dowód na posiadanie innego źródła dochodu, raport z Biura Informacji Kredytowej, wyciąg bankowy z ostatnich 6 miesięcy. Dokumenty dotyczące miejsca zamieszkania: 2 ostatnie wyciągi z hipoteki lub umowa najmu.

Jeśli wspomniane dokumenty sporządzone są w języku polskim, wówczas powinny być przetłumaczone na język hiszpański.

W celu otrzymania kredytu hipotecznego należy wyrobić na posterunku policji w Hiszpanii lub w Wydziale Konsularnym Ambasady Hiszpanii numer identyfikacji obcokrajowca (N.I.E. – Número de Identidad de Extranjero).

W praktyce hipotekę ustanawia się podczas jednej czynności notarialnej, gdzie najpierw sporządzany jest akt notarialny sprzedaży nieruchomości, a następnie ustanowienie na niej hipoteki. Bank udzielający kredytu przekazuje w trakcie czynności czek bankowy obejmujący brakującą cenę zakupu nieruchomości (po odliczeniu wcześniejszych wpłat tytułem zadatku), tak że uwzględnia on środki stanowiące wpłatę własną kredytobiorcy oraz kwotę zaciąganego kredytu.

Po czynności notarialnej i rozliczeniu należnych podatków dojdzie do wpisu prawa własności oraz obciążenia hipotecznego do właściwego rejestru nieruchomości. Kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu kredytu wraz z umówionymi odsetkami, gdzie zabezpieczeniem w przypadku braku rozliczenia będzie zakupiona nieruchomości.

Jeżeli rozważają Państwo zakup nieruchomości w Hiszpanii, zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem „Jak bezpiecznie kupić nieruchomość w Hiszpanii?”. Ponadto przypominamy, że dokonując tak poważnej inwestycji warto skorzystać z usług prawnika, który zna hiszpańskie prawo nieruchomości i zadba o Państwa interesy. Posiadając wymienione wyżej dokumenty, kancelaria pomoże również w procedurze uzyskiwania kredytu hipotecznego.

Negocjacje

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290