Nota simple (odpis zwykły z hiszpańskich ksiąg wieczystych)

person-holding-silver-pen-signing-photographers-signature-175045

Nota simple, czyli odpis zwykły z hiszpańskich ksiąg wieczystych, to jeden z najprostszych sposobów uzyskania podstawowych informacji o nabywanej nieruchomości w Hiszpanii.

 

Jeśli szukasz nieruchomości w Hiszpanii, to nota simple będzie jednym z najważniejszych dokumentów, które należy uzyskać przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z daną nieruchomością.

Nota simple jest dokumentem, w którym znajdziemy informację o właścicielach nieruchomości, czy jest ustanowiony na niej zastaw lub hipoteka.

Czym jest nota simple?

Podstawową funkcją noty simple jest funkcja informacyjna dla osób zainteresowanych informacją o właścicielach nieruchomości, ich udziałach, obciążeniach na nieruchomości itp.

Zawartość noty simple

Ogólnie w nocie simple znajdują się następujące informacje:

  • Rejestr Nieruchomości (Registro de la Propiedad), który sporządził notę, numer wniosku o jej wydanie, powody wydania
  • Opis nieruchomości (Descripción de la finca), w tej części noty można dowiedzieć się ile nieruchomość mierzy metrów kwadratowych, odniesienia katastralne, podział nieruchomości, opis granic etc.
  • Własność (Titularidad de la finca). W tej części znajdują się informacje o właścicielach oraz o przypadających im udziałach.
  • Obciążenia (Cargas). Jedne z najważniejszych informacji znajdziemy właśnie w tym miejscu, wśród nich możemy wymienić: hipoteki, zabezpieczenia, licytacje sądowe, obciążenia, służebności etc.

Czy nota simple ma moc prawną?

Hiszpański odpis zwykły (nota simple) ma charakter ściśle informacyjny i nie stanowi wiernego oddania treści księgi wieczystej. Przygotowanie tego dokumentu nie wiąże się również z odpowiedzialnością sekretarza rejestru, który go sporządził.
Dokumentem mającym moc prawną jest poświadczony przez sekretarza rejestru odpis z rejestru (certificación registral), mamy wtedy do czynienia z dokumentem urzędowym, który stanowić będzie silny dowód w postępowaniu sądowym.

Kiedy uzyskać notę simple?

W trakcie procedury nabywania nieruchomości występuje wiele momentów, w których uzyskuje się aktualną notę simple. Pierwszym z nich jest moment przed podpisaniem hiszpańskiej umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości (contrato de arras). Powinieneś poprosić o jej uzyskanie sprzedającego, w celu potwierdzenia opisu z oferty lub złożonych zapewnień w trakcie negocjacji.
Po podpisaniu contrato de arras, w przypadku, gdy będziesz zainteresowany uzyskaniem kredytu hipotecznego, zostaniesz poproszony o przesłanie noty simplę do banku lub bank zwróci się o nią sam, aby ustalić stan prawny nieruchomości, w szczególności widniejące na niej obciążenia.

Przed podpisaniem umowy właściwej (escrituras públicas) notariusz również zwróci się o aktualną notę simple do rejestru własności, przez co sprawdzi czy nie ma w niej wzmianek, które mogłyby uniemożliwić sprzedaż nieruchomości.

Gdy nabyłeś już swoją hiszpańską nieruchomość, również możesz zwrócić się do rejestru o notę simple, aby potwierdzić czy widniejesz w niej jako właściciel. W przypadku, gdy zaciągnąłeś kredyt hipoteczny, powinien być on również widoczny w nocie. Jeżeli doszło do zaspokojenia kredytu hipotecznego, który zabezpieczała nieruchomość, to w nocie sprawdzisz czy została wykreślona.

Jak uzyskać notę simple?

Dane znajdujące się w rejestrze nieruchomości są jawne, dlatego też każda osoba może zwrócić się do rejestru o uzyskanie noty simplę. Jedynym wymogiem jaki wprowadza procedura uzyskania noty jest wskazanie rzeczywistego motywu składania wniosku, którym może być np. chęć nabycia nieruchomości.

 

Złóż wniosek o notę simple

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem noty simple, to napisz do nas wiadomość 

Negocjacje