Hiszpańska złota wiza

Hiszpańska złota wiza

Czym jest hiszpańska złota wiza

Hiszpańska złota wiza (golden visa) to system, który umożliwia obywatelom państw spoza Unii Europejskiej zdobycie statutu rezydenta i pozwala na stały pobyt w Hiszpanii w zamian za dokonanie inwestycji kapitałowej zasilającej budżet kraju.

Przyznanie wizy pobytowej inwestorom stanowi wystarczający tytuł do przebywania i pracy na terenie całej Hiszpanii w okresie jej ważności, jak również pozwala na swobodne przemieszczanie się po krajach należących do strefy Schengen. Taki system występuje również w innych krajach Unii Europejskiej, jednak to w Hiszpanii co roku wydaje się najwięcej złotych wiz.

Jak uzyskać złotą wizę w Hiszpanii?

Procedura uzyskania wizy jest stosunkowo prosta i zwykle nie trwa dłużej niż 2 tygodnie.

Najpopularniejszym sposobem jest zakup nieruchomości (zarówno mieszkalnej, jak i tej inwestycyjnej) na terenie Hiszpanii o wartości co najmniej 500 tysięcy euro. Złotą wizę można też otrzymać w zamian za inwestycje nie mniejsze niż 1 milion euro w akcjach lub udziałach społecznych hiszpańskich spółek kapitałowych prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą lub w funduszach inwestycyjnych lub funduszach venture capital utworzonych w Hiszpanii, a także w przypadku posiadania równowartości tej kwoty na lokatach bankowych w hiszpańskich instytucjach finansowych. Innym sposobem uzyskania złotej wizy jest zakup hiszpańskich obligacji skarbowych za kwotę co najmniej 2 milionów euro. Złotą wizę można również uzyskać w związku z rozwijaniem w Hiszpanii projektu biznesowego spełniającego takie wymogi, jak na przykład tworzenie miejsc pracy czy wkład w innowacje naukowe i/lub technologiczne.

Ponadto, aby uzyskać hiszpańską złotą wizę należy dopełnić szeregu formalności, takich jak między innymi przedstawienie paszportu ważnego na czas okresu ważności wizy, zaświadczenie o stanie rachunku bankowego, dokumenty potwierdzające dokonanie inwestycji oraz legalność kapitału inwestycyjnego, a także dokonanie opłaty konsularnej.

W przypadku inwestycji polegającej na nabyciu nieruchomości, wnioskodawca musi udowodnić, że nieruchomość jest wolna od wszelkich opłat i obciążeń (dotyczy to wartości 500 tysięcy euro, natomiast ta część, która przewyższa wspomnianą kwotę może podlegać obciążeniom).

Warto podkreślić, że o wizę ubiegać się może nie tylko inwestor, ale również jego współmałżonek, niepełnoletnie potomstwo, a także dorośli pozostający na utrzymaniu wnioskodawcy.

Droga do obywatelstwa

Wiza pobytowa jest ważna maksymalnie przez rok. Po jej uzyskaniu, można wnioskować o zezwolenie na pobyt. Zezwolenie to obowiązuje przez dwa lata, jednak po wygaśnięciu wspomnianego terminu, inwestor może wystąpić o jego odnowienie na kolejne dwa lata, jeśli wciąż spełnia opisane wyżej warunki. Po 5 latach pobytu w Hiszpanii, inwestor może wystąpić o pozwolenie na pobyt stały. Z kolei po 10 latach istnieje możliwość ubiegania się o obywatelstwo Hiszpanii.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu dla inwestorów w Hiszpanii oraz złotej wizy zachęcamy do kontaktu z hiszpańskim prawnikiem.

(+48) 607 076 203

(+34) 644 980 290

Negocjacje