Skip to main content

Odszkodowania

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz w prowadzeniu sporów z firmami ubezpieczeniowymi. Nasze usługi obejmują pełne wsparcie na wszystkich etapach postępowania.

Wypadki komunikacyjne

Specjalizujemy się w dochodzeniu zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe i straty ekonomiczne poniesione w wypadkach komunikacyjnych. Każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, który nie przyczynił się do jego powstania, może dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy. Dochodzenie odszkodowania w hiszpańskim systemie prawnym jest dla obcokrajowców często bardzo utrudnione, gdyż ubezpieczyciele nie traktują poszkodowanych, dochodzących swoim roszczeń bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, poważnie.

Odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej

Pomagamy pacjentom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbania ze strony pracowników medycznych, w tym lekarzy, szpitali i personelu medycznego. Sprawy związane z odszkodowaniami za błędy medyczne są jednymi z największych wyzwań stawianych przed adwokatami ds. odszkodowań. Konieczność udowodnienia zdarzenia medycznego oraz określenie związku faktycznego między błędem medycznym a utratą zdrowia lub życia poszkodowanego sprawia, że osoba dotknięta zdarzeniem musi wykazać się nie tylko dużą cierpliwością, ale również głęboką wiedzą prawniczą, aby z powodzeniem uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny. Kluczowym elementem w toku postępowania jest opinia biegłego oraz starannie zgromadzona dokumentacja. Napotkanie trudności na różnych etapach procedury, rozpoczynając od precyzyjnego zebrania dokumentów, a kończąc na negocjacjach dotyczących wysokości odszkodowania, której poziom zadowoli obie strony, jest nieuniknione. Niemniej jednak, mimo tych wyzwań, możliwe jest uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne, co sprawia, że każdy pacjent powinien stanowczo bronić swoich praw.

Odpowiedzialność za produkt

Reprezentujemy osoby, które zostały poszkodowane przez wadliwe lub niebezpieczne produkty i podejmujemy działania w celu pociągnięcia ich producentów i dystrybutorów do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Wypadki w miejscu pracy

Udzielamy porad pracownikom, którzy ulegli wypadkom w miejscu pracy, w tym również składamy wnioski o odszkodowanie pracownicze i roszczenia z tytułu tychże wypadków.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Dochodzimy w imieniu naszych klientów zadośćuczynienia oraz odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Negocjacje ubezpieczeniowe

Negocjujemy z firmami ubezpieczeniowymi, aby zapewnić naszym klientom sprawiedliwe odszkodowanie za doznane szkody i krzywdy.

Spory odszkodowawcze

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych w sprawach, w których nie udało się osiągnąć satysfakcjonującej ugody pozasądowej. Nasi prawnicy nie przegrali do tej pory żadnej sprawy odszkodowawczej.

Specjalistyczna wiedza prawna

Posiadamy dogłębną wiedzę na temat przepisów i regulacji dotyczących szkód na osobie, szkód majątkowych oraz procedur mających zastosowanie do ich dochodzenia. Pozwala nam to skutecznie poruszać się po systemie prawnym i zwiększa szanse klientów na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania.

Ocena sprawy

Zawsze obiektywnie oceniamy stan faktyczny danej sprawy i realistycznie szacujemy szanse jej powodzenia, dzięki temu klienci mogą podjąć świadome decyzje dotyczące dalszego postępowania i ewentualnej współpracy.

Maksymalizacja odszkodowania

W naszej wieloletniej praktyce prowadziliśmy już ponad paręset spraw odszkodowawczych i wiemy, jak je prowadzić, żeby klienci otrzymali możliwe najwyższe odszkodowanie.

Negocjacje z ubezpieczycielami

Z praktyki wiemy, że firmy ubezpieczeniowe często dążą do zminimalizowania przysługującej poszkodowanemu kwoty odszkodowania. Naszą misją jest stanie na straży praw klientów i jako eksperci, negocjujemy stanowczo warunki z ubezpieczycielami, aby zapewnić możliwie najwyższe odszkodowanie.

Zarządzanie dokumentacją i dowodami

Gromadzimy i przedstawiamy dokumentację oraz dowody niezbędne do poparcia roszczenia, w tym opinie medyczne, zeznania świadków i dowody ekspertów, w możliwie najbardziej korzystny dla powodzenia danej sprawy sposób.

Skuteczne postępowanie sądowe

W przypadkach, w których zawarcie satysfakcjonującej ugody nie jest możliwe, kancelaria reprezentuje interesy klientów w postępowaniach sądowych i dąży do rozwiązania sprawy w sposób najbardziej korzystny dla klienta.

Współpraca z ekspertami

Współpracujemy z wysoko cenionymi biegłymi lekarzami, rzeczoznawcami i innymi specjalistami, którzy znacząco wzmacniają pozycję negocjacyjną lub procesową naszych klientów.

Redukcja stresu

Doznanie obrażeń ciała, wystąpienie szkód majątkowych lub poniesienie innych strat finansowych jest czynnikiem stresogennym dla każdego człowieka. Decydując się na współpracę z nami klienci przekazują nam odpowiedzialność za prowadzenie sprawy i tym samym mogą skupić się na pozytywnych aspektach swojego życia.

Znajomość zawiłych procedur

Procedury sądowe mają to do siebie, że są bardzo sformalizowane. Braki formalne danego pisma mogą przeważyć o losach sprawy. Współpracując z nami klienci nie muszą zaprzątać sobie tymi kwestiami głowy.

Szerokie doświadczenie

Prowadziliśmy wiele różnych spraw, od wypadków samochodowych po błędy medyczne, dzięki czemu możemy pomóc w nawet najbardziej skomplikowanych sytuacjach.