Skip to main content

Spory Sądowe i Arbitraż

Prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często wiąże się z koniecznością dochodzenia swoich praw w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Rozstrzygnięcie, które zapadnie w danym postępowaniu może zawarzyć o przyszłości firmy lub projektu. Podobnie jest z długotrwałością procesu lub skutecznością egzekucji zapadłego rozstrzygnięcia.

Spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym w sporach dotyczących umów, naruszeń ich postanowień, odpowiedzialności cywilnej i innych. Nasze wsparcie jest wielopłaszczyznowe i obejmuje pomoc przy gromadzeniu materiału dowodowego.

Postępowania sądowoadministracyjne

Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej w ramach procedury administracyjnej oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Negocjacje ugodowe i mediacje

Reprezentujemy klientów w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych, przygotowujemy treść wypracowanego porozumienia, monitorujemy wywiązanie się z treści zawartego porozumienia.

Sprawdzanie umów

Sprowadzamy umowy pod względem klauzul określających właściwość sądową lub arbitrażową, rekomendując najwłaściwsze rozwiązanie zależne od profilu klienta i jego strategii biznesowej.

Spory sądowe z zakresu prawa handlowego

Reprezentujemy spółki w sporach sądowych z zakresu prawa handlowego, w tym w sporach między wspólnikami czy akcjonariuszami, a także w sporach dotyczących umów handlowych oraz w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Egzekwowanie umów oraz tytułów sądowych i pozasądowych

Reprezentujemy skutecznie klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Specjalistyczną wiedzę prawniczą

Nasi prawnicy specjalizują się w sporach sądowych i arbitrażu oraz posiadają szeroką wiedzę na temat przepisów i regulacji, które mają zastosowanie w powyższych obszarach. Są świetnie zaznajomieni z procedurami sądowymi i zasadami arbitrażu, co pozwala im skutecznie poruszać się po systemie prawnym i rzetelnie reprezentować interesy klientów.

Realistyczną ocenę sprawy

Zawsze obiektywnie analizujemy i oceniamy możliwości wygrania danej sprawy i przedstawiamy uczciwą opinię na temat szans jej powodzenia. Pomaga to klientom podejmować świadome decyzje dotyczące tego, czy kontynuować postępowanie sądowe, czy też szukać alternatywnego rozwiązania.

Doświadczenie w zakresie stosowanych strategii prawnych

Nasi prawnicy mają doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii prawnych. Wiedzą w jaki sposób przygotować i przedstawić sprawy w sądzie lub przed arbitrami, aby zmaksymalizować szanse korzystnego rozstrzygnięcia.

Gromadzenie dowodów

Zbieramy i przedstawiamy dowody w odpowiedni sposób, w celu poparcia i wykazania słuszności stanowiska naszego klienta w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym. Dzięki latom doświadczenia, wiemy jak skutecznie znajdować i wykorzystywać zgromadzone dowody.

Skomplikowane postępowania prawne

Postępowania sądowe mogą być złożone i wiązać się z szeregiem specyficznych wymogów formalnych do spełnienia m.in. dotyczących formy i terminów składania dokumentów. Jako kancelaria, dbamy o dotrzymanie wszystkich terminów, złożenie dokumentacji w odpowiedniej formie i wytłumaczenie klientowi w przystępny sposób kwestii związanych z jego sprawą.

Negocjacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do polubownego rozwiązywania konfliktów. Ugoda daje poczucie zwycięstwa obu stronom. Pozwala też zaoszczędzić wiele czasu, wydatków i stresu.

Sieć kontaktów

Nasze kontakty w środowisku prawniczym pozwalają nam uzyskać dostęp do ekspertów w określonych dziedzinach lub znaleźć biegłych sądowych, którzy swoją wiedzą i ekspertyzą mogą przesądzić o powodzeniu danej sprawy.

Redukcja stresu

Spory sądowe mogą być niezwykle stresujące. Współpracując z nami klient redukuje potencjalny stres oraz zmniejsza obciążenie emocjonalne wynikające z uczestnictwa w sporze sądowym. Od momentu przekazania nam prowadzenia sprawy odpowiedzialność za jej prowadzenie jest po naszej stronie.

Oszczędność czasu

Klienci po przekazaniu nam swojej sprawy uwalniają się od konieczności tracenia czasu na prowadzenie sprawy.

Lepszy wynik

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy, którą nasza kancelaria świadczy w zakresie sporów sądowych i arbitrażu zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego wyniku przez klienta.