Nieruchomości w Hiszpanii, Anglii i Polsce


Usługi Kancelarii obejmują pomoc przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Kancelaria pomaga w bezpiecznym nabywaniu nieruchomości na podstawie kompleksowego audytu prawnego (due diligence), przeprowadzanego w szczególności w celu ustalenia tytułu prawnego dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, jak również roszczeń osób trzecich. Pomagamy w dopełnianiu wszelkich niezbędnych formalności, w szczególności związanych z uzyskaniem zezwoleń administracyjnych.

Reprezentujemy Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących m.in. zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, podziału nieruchomości, uzgodnienia treści księgi wieczystej, ochrony posiadania, wydanie nieruchomości, zaniechania naruszeń prawa własności i przywrócenie stanu poprzedniego, wpisu do księgi wieczystej prawa własności, ustanowienia i znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (hipoteka, służebność, użytkowanie). Sporządzamy i negocjujemy umowy najmu lokalu mieszkalnego, użytkowego, umowy dzierżawy, wypowiedzenia umów, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości.

Kancelaria prowadzi również sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości i reprywatyzacją, świadcząc pomoc prawną zarówno dla dawnych właścicieli nieruchomości dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi oraz dla ich następców prawnych, jak również dla obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości.

 

Zobacz:

 

W razie, gdyby chcieli Państwo uzyskać wsparcie hiszpańskiego adwokata z zakresu hiszpańskiego prawa nieruchomości pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Skontaktuj się z nami