Skip to main content

Nieruchomości

Doradztwo prawne związane z szeroko pojętym prawem nieruchomości jest jedną z wiodących dziedzin działalności kancelarii. Nasze usługi skierowane są zarówno do funduszy inwestycyjnych, firm z branży deweloperskiej, a także inwestorów czy osób kupujących nieruchomości w Hiszpanii dla celów prywatnych oraz najemców działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Nasi prawnicy znajdą rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Kupno i sprzedaż nieruchomości

Pomagamy naszym klientom w zakupie i sprzedaży nieruchomości, zapewniając zgodność całości transakcji z lokalnymi i ogólnokrajowymi przepisami, przy jednoczesnej ochronie ich interesów.

Analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence)

Przeprowadzamy dokładną analizę stanu prawnego nieruchomości, aby upewnić się, że nieruchomości są wolne od obciążeń, zastawów lub związanych z nimi sporów prawnych, które mogłyby mieć wpływ na transakcję. Doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników analiz stanu prawnego nieruchomości.

Umowy najmu

Przygotowujemy i weryfikujemy umowy najmu (lokali mieszkalnych, biurowych, magazynowych, handlowych i hotelowych), zarówno dla wynajmujących jak i najemców, sprawdzając czy proponowane warunki są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz interesami klienta. Kancelaria wspiera swoich klientów także we wszelkich sporach związanych z opłatami za najem.

Postępowania sądowe i sądowoadministracyjne

Nasze doświadczenie pozwala zidentyfikować i zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia sporu, jednak, gdy nie da się go uniknąć, nasze wsparcie obejmuje również doradztwo i reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących transakcji, procesu budowlanego oraz relacji z użytkownikami nieruchomości i dostawcami usług.

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji środowiskowych. Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną procesu budowlanego.

Doradztwo podatkowe i finansowe

Opracowujemy struktury transakcji związanych z nieruchomościami. Obsługujemy klientów w zakresie rozliczenia związanych z przeniesieniem własności nieruchomości oraz z jej posiadaniem, z uwzględnieniem krajowych i lokalnych regulacji podatkowych.

Doradztwo dla inwestorów zagranicznych

Oferujemy kompleksowe doradztwo dla inwestorów zagranicznych, którzy chcieliby rozpocząć inwestowanie w Hiszpanii, mając pewność, że inwestycja spełni wszystkie przewidziane w przepisach wymogi prawne i podatkowe.

Zrozumienie lokalnych przepisów i procedur

Hiszpańskie prawo dotyczące nieruchomości jest złożone i cechuje się odmiennością w zależności od regionu położenia nieruchomości. Hiszpańskie regulacje dotyczące prawa nieruchomości wykazują znaczne odmienności względem regulacji polskich. Jesteśmy dobrze zaznajomieni z miejscowymi przepisami, procedurami i wymogami, co pozwala uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Obiektywna ocena stanu prawnego nieruchomości

Przeprowadzimy analizę dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym aktu notarialnego, pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, a także to, czy nieruchomość jest obciążona np. hipoteką czy służebnością.

Pomoc w negocjacjach i w sprawdzeniu umów

Pomagamy w negocjacjach z drugą stroną w transakcji, aby uzyskać dla klientów najkorzystniejsze warunki. Ponadto, przygotujemy lub przeanalizujemy umowę, zapewniając, że będzie chronić interesy klienta, nie łamiąc obowiązujących przepisów prawa.

Rozwiązanie problemów prawnych

Jeśli pojawią się problemy prawne w trakcie procesu transakcyjnego, jesteśmy w stanie szybko je zidentyfikować i rozwiązać, zanim staną się one poważniejsze.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Pomagamy w sprawnym załatwieniu formalności związanych z zakupem lub wynajmem nieruchomości. Dzięki temu klient może zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zrozumienie podatków i opłat

Pomagamy w zrozumieniu podatków i opłat związanych z transakcją nieruchomościową, co jest ważne dla uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek finansowych.

Ochrona przed oszustwami

W Hiszpanii liczba oszustw związanych z obrotem nieruchomościami jest znaczna. Współpraca z nami pozwala na uniknięcie oszustwa lub niedopełnienie wymogów wynikających z hiszpańskiego prawa.

Redukcja stresu

Współpraca z nami pozwoli zredukować stresogenne zaangażowanie klienta w transakcję.