Nieruchomości


Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości handlowych i przemysłowych. Reprezentujemy inwestorów we wszystkich aspektach prawnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności 
w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej, negocjując i asystując przy zawieraniu umów sprzedaży, umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej.

Prawnicy kancelarii reprezentują klientów przed organami administracji, w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz przed sądami powszechnymi.

Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości (prawne due diligence), realizowania na nich inwestycji, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji i zezwoleń administracyjnych, począwszy od decyzji o warunkach zabudowy, aż po pozwolenie na użytkowanie inwestycji oraz wszelkich typów transakcji mających za przedmiot nieruchomości.

Sporządzamy bądź opiniujemy umowy dotyczące finansowania inwestycji, w tym umowy kredytów bankowych, różnorodnych form ich zabezpieczenia oraz bankowych rachunków zastrzeżonych (escrow).

Doradzamy w sprawach reprywatyzacyjnych związanych ze skutkami tzw. dekretu warszawskiego oraz kompleksowo obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości lub dochodzenia odszkodowań.

Zobacz:

 

W razie, gdyby chcieli Państwo uzyskać wsparcie hiszpańskiego adwokata z zakresu hiszpańskiego prawa nieruchomości pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Skontaktuj się z nami