Prawo administracyjne i podatkowe


Kancelaria Wach & Wach reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Zapewniamy doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Specjalizujemy się w sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto, kancelaria świadczy następujące usługi:

  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach administracyjnych
  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach podatkowych: VAT, podatek akcyzowy
  • reprezentacja klienta i sporządzanie odwołań w sprawach celnych
  • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia
  • procesy inwestycyjne na nieruchomościach oraz prawo budowlane,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przygotowujemy także ekspertyzy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.