Skip to main content

Rozwód za porozumieniem stron (hiszp. divorcio de mutuo acuerdo) to najłatwiejszy i najszybszy sposób na rozwiązanie małżeństwa, który pozwala również obniżyć koszty procesu oraz pozwala uniknąć konieczności przeprowadzenia całego przewodu sądowego. W poniższym artykule przedstawimy Państwu jak krok po kroku rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie.

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

Jak sama nazwa wskazuje, aby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie niezbędne jest wzajemne porozumienie stron, a więc zgoda na takowy rozwód. Co do zasady, małżeństwo powinno trwać co najmniej 3 miesiące, jednak prawo dopuszcza pewne wyjątki rozwiązania małżeństwa, które trwało krócej niż 3 miesiące (m.in. w przypadku zagrożenia życia, zdrowia czy wolności stron bądź dzieci obojga lub jednego z małżonków), a ponadto miejsce zamieszkania chociaż jednego z małżonków powinno znajdować się na terenie Hiszpanii.

Strony muszą zawrzeć tzw. umowę rozwodową (hiszp. convenio regulador), w której uregulują kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, korzystania z mieszkania, likwidacji małżeńskiego ustroju majątkowego, a także ewentualnych świadczeń alimentacyjnych lub wyrównawczych. Strony powinny także przedstawić stosowne dokumenty, takie jak odpis aktu małżeństwa, ewentualnie aktu urodzenia dziecka lub dzieci stron.

Rodzaje i koszt rozwodu za porozumieniem stron

Rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron jest co do zasady tańszym sposobem niż rozwód bez porozumienia stron, w związku z którym konieczne jest przeprowadzenia całego postępowania sądowego. Rozwód za porozumieniem stron może być przeprowadzony na dwa sposoby, a zatem jego koszt będzie się nieco różnił w zależności od wybranego sposobu. W przypadku procedury sądowej, konieczne jest stawienie się adwokata (abogado) oraz pełnomocnika procesowego (procurador), jednakże obie strony mogą być reprezentowane przez tych samych prawników, co pozwala zaoszczędzić koszty, do których należą honoraria oraz koszt udzielenia pełnomocnictwa.

W tym przypadku, po uzgodnieniu przez strony umowy, prawnik składa ją wraz z wnioskiem i wymaganymi dokumentami we właściwym sądzie rodzinnym. Sąd może odrzucić wniosek, jeżeli uzna, że rozwód poważnie zagrozi dobru małoletnich dzieci lub jednemu z małżonków.

Drugim sposobem przeprowadzenia rozwodu za porozumieniem stron jest wyrażenie woli rozwiązania małżeństwa przez strony przed hiszpańskim notariuszem. Ten sposób jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają małoletnich dzieci i również wymaga obecności prawnika. Na koszty rozwodu przed notariuszem składają się koszty prawnika oraz wydania aktu notarialnego.

Rozwód bez orzekania o winie jest korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy małżonkowie nie są skonfliktowani i są gotowi zawrzeć porozumienie dotyczące kwestii rozwiązania małżeństwa, ponieważ nierzadko pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale także pieniądze.

Jeżeli poszukują Państwo prawnika, który sprawnie przeprowadzi Państwo przez sprawę rozwodową i rozwiąże wszelkie wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z polskim adwokatem w Hiszpanii.