Blog

Kategoria: Podatki

Podatki w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 31 Konstytucji Hiszpanii każdy obywatel ma obowiązek uiszczania podatków, z kolei artykuł 133 w ustępie 1 stanowi, że w pierwszej kolejności władztwo ustanawiania podatków należy do państwa, w drugiej kolejności – do Wspólnot Autonomicznych i władz lokalnych. Warto pamiętać, że Wspólnoty Autonomiczne mają prawo do ustanawiania i pobierania podatków, jednak zgodnie z…

Hiszpański podatek od spadków i darowizn – czym jest, kiedy się go płaci i jaka jest jego wysokość w każdej z hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Czym jest podatek od spadków i darowizn w Hiszpanii. Podatek od spadków i darowizn (Impuesto de Sucesiones y Donaciones lub ISD) jest podatkiem ustalanym przez wspólnoty autonomiczne, które stosują własne stawki i ulgi. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem od przeniesienia własności lub praw między osobami fizycznymi. W przypadku dziedziczenia, opodatkowane jest nabycie własności…

Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo) a spółką z o.o. (sociedad limitada)

Wielu z naszych Klientów zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii. Gdy już podejmą tę decyzję pozostaje kwestia formy w jakiej tę działalność prowadzić. Najczęściej wybieraną i najprostszą jest autónomo, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowaną formą jest założenie sociedad limitada (w skrócie SL), czyli polskiej spółki z.o.o. W dzisiejszym artykule przedstawimy różnice…

VAT – Opodatkowanie świadczenia usług

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ang. Value Added Tax) podlega również odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Pojęcie usługi Usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach działalności, niebędące dostawą towarów. Każda czynność wykonywana przez podatnika za wynagrodzeniem, której efektem jest świadczenie na rzecz…