Skip to main content

Prawo spadkowe

Kancelaria Wach & Wach zapewnia pomoc prawną, w zakresie prawa spadkowego, zarówno osobom fizycznym jak i rodzinom. Doradzamy w zakresie planowania spadkowego i administrowania majątkiem. Nasz zespół prawników od wielu lat efektywnie wspiera klientów w skutecznym zarządzaniu ich aktywami i majątkiem, tak aby, zrealizować ich plany i wolę.

Testamenty

Doradzamy naszym klientom w zakresie sporządzania i aktualizacji testamentów, pomagając im wyrazić swoją wolę dotyczącą podziału ich aktywów i majątku po śmierci.

Stwierdzenie nabycia spadku

Pomagamy przeprowadzić postępowanie w sprawie spadkowej szybko i bez zbędnych kosztów. Sporządzamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i możemy reprezentować spadkobiercę w postępowaniu przed sądem.

Trusty

Pomagamy ustanowić odwołalne i nieodwołalne trusty w celu efektywnego zarządzania aktywami i majątkiem oraz uniknięcia niepotrzebnego narażenia na podatek od dziedziczenia.

Planowanie dziedziczenia działalności

Doradzamy w zakresie planowania sukcesji biznesowej, aby zapewnić płynne przejście firm rodzinnych i ciągłość ich działalności.

Pełnomocnictwa

Pomagamy naszym klientom wyznaczyć pełnomocników i przedstawicieli, którzy będą upoważnieni do podejmowania decyzji medycznych i finansowych w przypadku ich niezdolności.

Zarządzanie dobrami

Pomagamy w zarządzaniu majątkiem i aktywami spadkowymi, w tym przy ich wycenie i podziale oraz przy zarządzaniu rachunkami bankowymi i papierami wartościowymi.

Podatek od spadków

Zapewniamy doradztwo w zakresie minimalizacji podatku od spadków i doradzamy klientom jak przenieść swoje aktywa i nieruchomości w sposób najbardziej efektywny podatkowo.

Wyznaczenie beneficjentów

Pomagamy naszym klientom wyznaczyć beneficjentów ubezpieczenia na życie, kont emerytalnych i innych aktywów, tak aby zapewnić ich, że posiadane przez nich aktywa zostaną przekazane wyznaczonym wcześniej osobom.

Rozstrzyganie sporów spadkowych

Reprezentujemy klientów w sporach związanych ze spadkami, w tym w sporach między spadkobiercami oraz w sporach dotyczących testamentów i trustów.

Doradztwo w zakresie darowizn

Zapewniamy doradztwo w zakresie darowizn dóbr i aktywów za życia danej osoby w celu skorzystania z ulg podatkowych i zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Reprezentacja prawna

Reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach prawnych związanych z dziedziczeniem, w tym w postępowaniach sądowych i mediacjach.

Specjalistyczna wiedza prawnicza

Nasi prawnicy, specjalizujący się w sprawach spadkowych, posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących spadków, dzięki czemu udzielamy klientom dokładnych i zgodnych z obowiązującym prawem porad.

Skuteczne planowanie

Pomagamy klientom opracować skuteczne plany dziedziczenia, które odzwierciedlają ich życzenia i cele, zapewniając jednocześnie, że posiadane przez nich aktywa i dobra zostaną odpowiednio i skutecznie rozdysponowane.

Minimalizacja podatków

Możemy pomóc zminimalizować podatki od spadków i wykorzystać strategie podatkowe w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych związanych z dziedziczeniem.

Znajomość obowiązujących procedur

Dopilnujemy obowiązujących terminów składania dokumentów oraz innych, które wynikają z zobowiązań prawnych.

Minimalizacja stresu, reprezentacja prawna

Podejmujemy się nawet najbardziej złożonych spraw. Reprezentujemy naszych klientów w mediacjach oraz w postępowaniach sądowych, dzięki czemu klient może zminimalizować stresogenność wynikającą ze sprawy do minimum.

Ochrona interesów

Chronimy interes naszych klientów i działamy tak, aby spełnić ich życzenia, przy jednoczesnym uniknięciu ewentualnych konfliktów rodzinnych i prawnych.