Dochodzenie zwrotu długu w Hiszpanii – etapy

Dochodzenie zwrotu długu w Hiszpanii - etapy

Jeżeli Państwa działalność obejmuje swoim zasięgiem rynek hiszpański, to zapewne zauważyliście Państwo, że Hiszpanie mają swoje podejście do terminów płatności. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Hiszpanie, zaraz po Włochach ustalają najdłuższe terminy płatności faktur. Również średnie opóźnienie w płatności za faktury jest w Hiszpanii największe.
Mając na uwadze specyfikę hiszpańskiego systemu prawnego oraz kwestie kulturowe przygotowaliśmy dla Państwa pakiet wsparcia w dochodzeniu zaległych roszczeń od swoich hiszpańskich kontrahentów.

Hiszpański kontrahent nie płaci – wskazówki

  • Skontaktuj się z kontrahentem i zapytaj o przyczyny braku płatności.
  • Jeśli nie uda się Państwu dojść do porozumienia należy wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym (burofaxem).
  • Hiszpańscy dłużnicy znani są z tego, że starają się zyskać na czasie poprzez ustalanie kolejnych terminów spłat oraz kwestionowanie roszczeń. Dlatego zgadzając się na nowe warunki pozostańmy rozsądni.

Proces windykacji w Hiszpanii

Przed podpisaniem umowy

Przeprowadzamy bezpłatne badania kondycji finansowej dłużnika. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności

Etap windykacji polubownej

Rozpoczynamy z dłużnikiem negocjacje, aby skłonić go do dobrowolnej spłaty długu. Przedstawiamy mu propozycję spłaty zadłużenia, ew. ugody z rozłożeniem długu na raty. Z uwagi na renomę adwokatów kancelarii odpowiedzialnych za wsparcie przedsiębiorców, często ten etap przynosi już zamierzone skutki.

Etap postępowania sądowego

Jeżeli etap polubownego załatwienia sprawy nie okaże się wystarczający, to rozpoczynamy kolejny etap postępowania sądowego, na który składa się analiza dokumentów, przygotowanie i złożenie w sądzie odpowiednich pism procesowych oraz reprezentowanie Klienta przed sądem do momentu uzyskania prawomocności tytułu wykonawczego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego.

Etap egzekucji w Hiszpanii

Kierując do sądu wniosek o rozpoczęcie egzekucji, mamy rozeznanie na temat tego, co dłużnik posiada i skąd czerpie dochody, a więc, co może być źródłem spłaty jego zobowiązania. Sprawujemy kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji i informujemy o postępach.

Zgłoś swoje roszczenia hiszpańskiemu adwokatowi:

Negocjacje