Prawo energetyczne


Kancelaria Wach & Wach świadczy usługi prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego, doradzając zarówno przedsiębiorstwom z branży energetycznej, jak i podmiotom zamierzającym podjęcie działalności w sektorze energetycznym.

Zespół prawa energetycznego składa się z prawników posiadających rozległe doświadczenie w obsłudze klientów będących dużymi korporacjami z branży energetycznej.

Zapewniamy pomoc prawną związaną z obsługą transakcji, a także rozstrzyganiem sporów.

Do typowych usług świadczonych przez kancelarię należą:

  • Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych
  • Doradztwo w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego
  • Reprezentacja Klientów w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów
  • Sporządzanie oraz negocjowanie umów z zakresu prawa energetycznego
  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego (w szczególności 
analiza ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku paliwowym, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych)
  • Monitorowanie zmian regulacji prawnych z zakresu prawa energetycznego

Jeżeli poszukujesz wsparcia prawnego z prawa energetycznego, prosimy o kontakt:

 

Negocjacje