Skip to main content

Założenia spółki w Hiszpanii może się różnić w zależności od rodzaju i złożoności procesu. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten może trwać od 3 tygodni do 9 tygodni.

Etapy zakładania spółki w Hiszpanii obejmują:

 • Uzyskanie numeru NIE (dla udziałowców i członków zarządu),
 • weryfikację dostępności nazwy firmy,
 • podpisanie aktu założycielskiego przed notariuszem,
 • zarejestrowanie spółki w hiszpańskim urzędzie skarbowym,
 • uzyskanie numeru VAT,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • rejestrację pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych
 • otwarcie rachunku bankowego.

Koszt założenia spółki w Hiszpanii może się różnić w zależności od jej rodzaju i zakresu usług z jakich skorzystamy przy jej zakładaniu. Jeśli założymy spółkę z minimalnym kapitałem zakładowym, czyli 3000 EUR, dodamy do tego taksy notarialne, wynagrodzenie adwokata i opłaty rejestrowe, to koszt założenia spółki wyniesie od 5500 EUR do 9000 EUR.

Korzyści z prowadzenia spółki w Hiszpanii

 1. Niskie koszty prowadzenia biznesu: Hiszpania oferuje konkurencyjne stawki podatkowe oraz niskie koszty operacyjne w porównaniu do innych krajów europejskich. To pozwala przedsiębiorcom na oszczędności i większą rentowność
 2. Dostęp do jednolitego rynku europejskiego: Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że przedsiębiorcy mają dostęp do ogromnego rynku 448,4 mln konsumentów. To otwiera nowe możliwości sprzedaży i rozwoju biznesu.
 3. Atrakcyjna lokalizacja i styl życia: Hiszpania jest znana z pięknych plaż, łagodnego klimatu i relaksującego stylu życia. To przyciąga zarówno turystów, jak i biznesmenów, którzy cenią sobie wysoką jakość życia.
 4. Wsparcie dla przedsiębiorców: Hiszpania oferuje wiele instrumentów wsparcia dla tworzenia miejsc pracy i rozwoju innowacyjności. Wiele branż może również skorzystać z ulg podatkowych i innych zachęt dla przedsiębiorców.
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SL): Ta forma biznesowa jest popularna w Hiszpanii, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo łatwe i wymaga niewielkiego kapitału początkowego.
 6. Prosta procedura rejestracji spółki: Hiszpańskie prawo umożliwia zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednego partnera, bez konieczności posiadania partnera biznesowego. Osoby fizyczne i prawne mogą założyć spółkę w Hiszpanii.
 7. Równouprawnienie dla polskich przedsiębiorców: Polska jest również członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że polscy przedsiębiorcy mają takie same prawa i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii jak lokalni przedsiębiorcy.

Prowadzenie spółki w Hiszpanii może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, którzy szukają korzyści finansowych, dostępu do większego rynku i przyjaznej atmosfery biznesowej. Hiszpania oferuje wiele możliwości rozwoju i innowacji, a także bogatą kulturę i styl życia, które przyciągają zarówno klientów, jak i pracowników.

Kto może założyć spółkę w Hiszpanii?

Wspólnikami hiszpańskiej spółki mogą być zarówno obywatele hiszpańscy, jak i obcokrajowcy posiadający NIE, niezależnie od tego, czy mają status rezydenta w Hiszpanii czy nie. Dużym plusem jest możliwość założenia takiej spółki wyłącznie przez obcokrajowców, bez wymogu, aby chociaż jeden z właścicieli był obywatelem hiszpańskim. Dzięki temu unikamy sztucznych struktur, w których jednemu ze wspólników powierza się niewielki procent w kapitale zakładowym, pozbawiając go wszelkich uprawnień i przywilejów w spółce. Wspólnikami mogą być także osoby prawne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.


Podatki w hiszpańskiej spółce

Spółki w Hiszpanii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (Impuesto sobre las sociedades). Ogólnie obowiązująca stawka podatku dla dużych firm wynosi 30%, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 25%. Warto zaznaczyć, że ta stawka 25% dotyczy również zagranicznych przedsiębiorstw. Jednak stawka podatku od spółek może się różnić w zależności od regionu, dlatego warto rozważyć, w którym miejscu zakładanie spółki będzie najbardziej opłacalne.

Na przykład, w regionie Nawarry stawka podatku wynosi 28% dla dużych firm i 23% dla małych i średnich przedsiębiorstw, a dla tzw. mikroprzedsiębiorców wprowadzono stawkę 19%. Natomiast na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który zakłada stawkę podatku wynoszącą 4%.

Należy jednak pamiętać, że dla nowo utworzonych spółek obowiązuje obniżona stawka podatku w wysokości 15%, która obowiązuje przez okres 2 lat (chyba że spółka podlega opodatkowaniu według niższej stawki). Obniżona stawka 15% dotyczy tylko nowo utworzonych podmiotów prowadzących działalność w Hiszpanii, które wcześniej nie były prowadzone przez inne osoby lub powiązane podmioty. Ponadto, ta działalność nie powinna być prowadzona w roku poprzedzającym utworzenie spółki przez osobę fizyczną posiadającą udział w kapitale.

Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza 1.000.000€, są zwolnione z lokalnego podatku od działalności gospodarczej (IAE – Impuesto sobre Actividades Económicas).

Hiszpania ma także korzystne przepisy dotyczące spółek holdingowych, które umożliwiają zastosowanie zwolnień podatkowych od dochodu oraz redukcji nawet do 99% w przypadku podatku od spadków i darowizn (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).


Koszty założenia spółki w Hiszpanii

 • Minimalny kapitał początkowy: Aby założyć spółkę SL w Hiszpanii, konieczne jest posiadanie minimalnego kapitału w wysokości 3000 €. Spółka może mieć więcej niż jednego wspólnika, a kapitał może być podzielony na udziały.
 • Opłaty notarialne: Aby założyć spółkę w Hiszpanii, konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne mogą się różnić w zależności od notariusza i stopnia skomplikowania umowy.
 • Opłaty rejestracyjne: Po podpisaniu umowy spółki, konieczne jest zarejestrowanie jej w rejestrze handlowym. Opłaty rejestracyjne również mogą się różnić w zależności od regionu i stopnia skomplikowania procesu rejestracji.
 • Koszty specjalistycznej analizy: Zalecamy przeprowadzenie specjalistycznej analizy, aby ustalić pełen zakres obowiązków podatkowych dla spółki, ze względu na złożoność hiszpańskiego systemu podatkowego.
 • Dodatkowe wydatki: Oprócz opłat za rejestrację firmy w Hiszpanii, możemy również ponieść koszty związane z otwarciem konta bankowego, przetłumaczeniem dokumentów, usługami doradczymi itp. Wysokość tych kosztów zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji.

Koszt założenia spółki w Hiszpanii może się różnić w zależności od jej rodzaju i zakresu usług z jakich skorzystamy przy jej zakładaniu. Jeśli założymy spółkę z minimalnym kapitałem zakładowym, czyli 3000 EUR, dodamy do tego taksy notarialne, wynagrodzenie adwokata i opłaty rejestrowe, to koszt założenia spółki wyniesie od 5500 EUR do 9000 EUR.


Rodzaje spółek w Hiszpanii

Możliwości prowadzenia firmy w Hiszpanii są różnorodne, ale jednocześnie bardzo podobne do polskich, dlatego każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiednią formę działalności, która odpowiada jego potrzebom. W Hiszpanii przedsiębiorcy mają do wyboru jedną z poniższych form organizacyjno-prawnych:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada – S.L.),
 2. Oddział firmy (Sucursal),
 3. Spółka akcyjna (Sociedad Anónima – S.A.)
 4. Spółka jawna (Sociedad Colectiva),
 5. Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL lub SL)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii, czyli Sociedad de Responsabilidad Limitada, to kolejny rodzaj hiszpańskiej spółki kapitałowej. Podobnie jak Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada jest samodzielnym podmiotem prawnym, a udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez spółkę. Wszystkie spółki muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (Impuesto sobre Sociedades). Jednak minimalna wymagana inwestycja w Sociedad de Responsabilidad Limitada jest znacznie mniejsza niż w przypadku Sociedad Anónima. Istnieją również różne wymogi dotyczące sprawozdawczości dla każdego rodzaju spółki. Ponadto akcje spółki Sociedad de Responsabilidad Limitada nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii?

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii, musisz sporządzić i poświadczyć akt założycielski oraz posiadać minimalną dostępną inwestycję w wysokości 3000 EUR. Będziesz także musiał zarejestrować się w Rejestrze Handlowym w Hiszpanii (Registro Mercantil), złożyć wniosek o CIF (Código de Identificación Fiscal, Numer Identyfikacji Podatkowej), zarejestrować się w celu płacenia podatku IAE (Impuesto de Actividades Económicas), zarejestrować się w Ubezpieczeniu Społecznym (Seguridad Social) dla Ciebie i Twoich pracowników, jeśli planujesz ich zatrudnić, a także wypełnić inne obowiązki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z doradcą prawnym.

Kto może założyć spółkę w Hiszpanii?

Wspólnikami hiszpańskiej spółki mogą być zarówno obywatele hiszpańscy, jak i obcokrajowcy posiadający NIE, niezależnie od tego, czy mają status rezydenta w Hiszpanii czy nie. Dużym plusem jest możliwość założenia takiej spółki wyłącznie przez obcokrajowców, bez wymogu, aby chociaż jeden z właścicieli był obywatelem hiszpańskim. Dzięki temu unikamy sztucznych struktur, w których jednemu ze wspólników powierza się niewielki procent w kapitale zakładowym, pozbawiając go wszelkich uprawnień i przywilejów w spółce. Wspólnikami mogą być także osoby prawne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.


Podatki w hiszpańskiej spółce

Spółki w Hiszpanii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (Impuesto sobre las sociedades). Ogólnie obowiązująca stawka podatku dla dużych firm wynosi 30%, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 25%. Warto zaznaczyć, że ta stawka 25% dotyczy również zagranicznych przedsiębiorstw. Jednak stawka podatku od spółek może się różnić w zależności od regionu, dlatego warto rozważyć, w którym miejscu zakładanie spółki będzie najbardziej opłacalne.

Na przykład, w regionie Nawarry stawka podatku wynosi 28% dla dużych firm i 23% dla małych i średnich przedsiębiorstw, a dla tzw. mikroprzedsiębiorców wprowadzono stawkę 19%. Natomiast na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który zakłada stawkę podatku wynoszącą 4%.

Należy jednak pamiętać, że dla nowo utworzonych spółek obowiązuje obniżona stawka podatku w wysokości 15%, która obowiązuje przez okres 2 lat (chyba że spółka podlega opodatkowaniu według niższej stawki). Obniżona stawka 15% dotyczy tylko nowo utworzonych podmiotów prowadzących działalność w Hiszpanii, które wcześniej nie były prowadzone przez inne osoby lub powiązane podmioty. Ponadto, ta działalność nie powinna być prowadzona w roku poprzedzającym utworzenie spółki przez osobę fizyczną posiadającą udział w kapitale.

Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza 1.000.000€, są zwolnione z lokalnego podatku od działalności gospodarczej (IAE – Impuesto sobre Actividades Económicas).

Hiszpania ma także korzystne przepisy dotyczące spółek holdingowych, które umożliwiają zastosowanie zwolnień podatkowych od dochodu oraz redukcji nawet do 99% w przypadku podatku od spadków i darowizn (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).


Koszty założenia spółki w Hiszpanii

 • Minimalny kapitał początkowy: Aby założyć spółkę SL w Hiszpanii, konieczne jest posiadanie minimalnego kapitału w wysokości 3000 €. Spółka może mieć więcej niż jednego wspólnika, a kapitał może być podzielony na udziały.
 • Opłaty notarialne: Aby założyć spółkę w Hiszpanii, konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne mogą się różnić w zależności od notariusza i stopnia skomplikowania umowy.
 • Opłaty rejestracyjne: Po podpisaniu umowy spółki, konieczne jest zarejestrowanie jej w rejestrze handlowym. Opłaty rejestracyjne również mogą się różnić w zależności od regionu i stopnia skomplikowania procesu rejestracji.
 • Koszty specjalistycznej analizy: Zalecamy przeprowadzenie specjalistycznej analizy, aby ustalić pełen zakres obowiązków podatkowych dla spółki, ze względu na złożoność hiszpańskiego systemu podatkowego.
 • Dodatkowe wydatki: Oprócz opłat za rejestrację firmy w Hiszpanii, możemy również ponieść koszty związane z otwarciem konta bankowego, przetłumaczeniem dokumentów, usługami doradczymi itp. Wysokość tych kosztów zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji.

Koszt założenia spółki w Hiszpanii może się różnić w zależności od jej rodzaju i zakresu usług z jakich skorzystamy przy jej zakładaniu. Jeśli założymy spółkę z minimalnym kapitałem zakładowym, czyli 3000 EUR, dodamy do tego taksy notarialne, wynagrodzenie adwokata i opłaty rejestrowe, to koszt założenia spółki wyniesie od 5500 EUR do 9000 EUR.


Rodzaje spółek w Hiszpanii

Możliwości prowadzenia firmy w Hiszpanii są różnorodne, ale jednocześnie bardzo podobne do polskich, dlatego każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiednią formę działalności, która odpowiada jego potrzebom. W Hiszpanii przedsiębiorcy mają do wyboru jedną z poniższych form organizacyjno-prawnych:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada – S.L.),
 2. Oddział firmy (Sucursal),
 3. Spółka akcyjna (Sociedad Anónima – S.A.)
 4. Spółka jawna (Sociedad Colectiva),
 5. Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL lub SL)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii, czyli Sociedad de Responsabilidad Limitada, to kolejny rodzaj hiszpańskiej spółki kapitałowej. Podobnie jak Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada jest samodzielnym podmiotem prawnym, a udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez spółkę. Wszystkie spółki muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (Impuesto sobre Sociedades). Jednak minimalna wymagana inwestycja w Sociedad de Responsabilidad Limitada jest znacznie mniejsza niż w przypadku Sociedad Anónima. Istnieją również różne wymogi dotyczące sprawozdawczości dla każdego rodzaju spółki. Ponadto akcje spółki Sociedad de Responsabilidad Limitada nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii?

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii, musisz sporządzić i poświadczyć akt założycielski oraz posiadać minimalną dostępną inwestycję w wysokości 3000 EUR. Będziesz także musiał zarejestrować się w Rejestrze Handlowym w Hiszpanii (Registro Mercantil), złożyć wniosek o CIF (Código de Identificación Fiscal, Numer Identyfikacji Podatkowej), zarejestrować się w celu płacenia podatku IAE (Impuesto de Actividades Económicas), zarejestrować się w Ubezpieczeniu Społecznym (Seguridad Social) dla Ciebie i Twoich pracowników, jeśli planujesz ich zatrudnić, a także wypełnić inne obowiązki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z doradcą prawnym.

Oddział firmy w Hiszpanii (Sucursal)

Oddział firmy (hiszp. sucursal) to część przedsiębiorstwa, która działa w miejscu innym niż siedziba główna firmy, zarówno w kraju, jak i za granicą, w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Otwarcie oddziału firmy stanowi alternatywę dla zakładania nowej spółki i umożliwia przedsiębiorcy poszerzenie swojej działalności na arenie międzynarodowej, bez konieczności tworzenia nowego przedsiębiorstwa.

Jak założyć oddział firmy w Hiszpanii?

Procedura rejestracji oddziału firmy w Hiszpanii jest podobna do procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada – SL). Konieczne jest wyznaczenie reprezentanta firmy, który będzie rezydentem Hiszpanii i będzie działał w imieniu firmy przed organami podatkowymi w Hiszpanii. Aby zarejestrować oddział firmy w Hiszpanii, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające istnienie firmy w kraju macierzystym, wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język hiszpański oraz uchwałę o utworzeniu oddziału firmy – wraz z wyznaczeniem reprezentanta prawnego (representante fiscal) na terenie Hiszpanii. Akt założycielski oddziału spółki powinien być podpisany przed notariuszem w Hiszpanii. Oddział firmy nie posiada odrębnego kapitału od głównej firmy, dlatego nie ma wymogu wniesienia jakiegokolwiek kapitału zakładowego/początkowego. Oddział funkcjonuje w ramach kapitału firmy.


Spółka akcyjna w Hiszpanii (Sociedad Anónima – S.A.)

Spółka akcyjna w Hiszpanii, czyli Sociedad Anónima (S.A.), działa w sposób wysoce zorganizowany i regulowany. Najważniejsze decyzje podejmowane są przez większość, a każdego roku wymagane są audyty. Ten rodzaj hiszpańskiej spółki jest samodzielnym podmiotem prawnym, a akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki. Wszystkie stowarzyszenia, w tym Sociedad Anónima, muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych (Impuesto sobre Sociedades).

Jak założyć spółkę akcyjną w Hiszpanii?

Aby założyć spółkę akcyjną w Hiszpanii, należy sporządzić i zatwierdzić notarialnie statut spółki oraz dysponować minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 60 000 EUR. Konieczne będzie również zarejestrowanie się w Rejestrze Handlowym w Hiszpanii (Registro Mercantil), złożenie wniosku o NIF (Número de Identificación Fiscal, numer identyfikacji podatkowej), zarejestrowanie się w celu płacenia podatku IAE (Impuesto de Actividades Económicas), zarejestrowanie się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Seguridad Social) dla siebie i swoich pracowników, jeśli planujesz ich zatrudnienie, oraz spełnienie innych obowiązków, takich jak uzyskanie CNN (Certificación Negativa de Denominación), co potwierdza, że inna spółka nie korzysta już z proponowanej przez Ciebie nazwy. Skontaktuj się z lokalnym polskim adwokatem, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obowiązków związanych z założeniem Sociedad Anónima.


Spółka jawna w Hiszpanii (Sociedad Colectiva)

Spółka jawna w Hiszpanii, czyli Sociedad Colectiva, to rodzaj spółki, która jest zarządzana osobiście przez wspólników i jest ich własnością. Jednak ten rodzaj spółki występuje jako odrębna osoba prawna, a mimo to wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za długi spółki. Wspólnicy muszą spełniać określone wymogi, takie jak osobiste zarządzanie spółką, chyba że umówiono się na delegowanie tych obowiązków na inną osobę, oraz zakaz konkurencji wobec spółki.

Jak założyć spółkę jawną w Hiszpanii?

Aby założyć spółkę jawną w Hiszpanii, należy podjąć kilka kroków. Przede wszystkim, trzeba sporządzić i notarialnie poświadczyć statut spółki. Następnie, konieczne jest zarejestrowanie się w Rejestrze Handlowym w Hiszpanii, zwanego Registro Mercantil.

Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko przynajmniej jednego z wspólników. W przypadku, gdy w nazwie nie ma nazwisk wszystkich wspólników, należy dodać zwrot „i Wspólnicy” (y Compañía).

Ważne jest również skonsultowanie się lokalnym doradcą prawnym, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obowiązków związanych z założeniem Sociedad Colectiva w Hiszpanii.


Spółka komandytowa w Hiszpanii (Sociedad Comanditaria)

Spółka komandytowa w Hiszpanii, zwana Sociedad Comanditaria, składa się z dwóch rodzajów partnerów: komplementariuszy i partnerów z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusze (socios colectivos) ponoszą osobistą odpowiedzialność za długi spółki, podobnie jak w przypadku spółki jawnej (Sociedad Colectiva), natomiast partnerzy z ograniczoną odpowiedzialnością (socios comanditarios) nie. Udział partnerów z ograniczoną odpowiedzialnością może, ale nie musi, być reprezentowany przez akcje. Jeżeli jednak nie ma komplementariuszy, to przynajmniej jeden z partnerów z ograniczoną odpowiedzialnością będzie osobiście odpowiedzialny za długi spółki. Obowiązki komplementariuszy są takie same jak w przypadku spółki jawnej (Sociedad Colectiva) i obejmują osobiste zarządzanie firmą, chyba że delegacja zarządu do innego podmiotu została uzgodniona i nie konkurowałaby z firmą.

Jak założyć spółkę komandytową w Hiszpanii?

Utworzenie spółki komandytowej (Sociedad Comanditaria) jest podobne do utworzenia spółki akcyjnej (Sociedad Anónima), ale Sociedad Comanditaria ma swoje własne, specyficzne konwencje nazewnictwa. Skonsultuj się ze swoją wspólnotą autonomiczną i [doradcą prawnym] (https://www.wachandwach.pl), aby uzyskać dalsze szczegóły dotyczące obowiązków związanych z założeniem Sociedad Comanditaria.