Skip to main content

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Prawo spółek, fuzje i przejęcia to jedna z kluczowych praktyk naszej kancelarii. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy zapewniają kompleksowe doradztwo prawne dla firmy każdej wielkości, od małych lokalnych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje, gwarantując wszystkim klientom ten sam poziom usług.

Tworzenie i zakładanie spółek, oddziałów, fili i przedstawicielstw

Pomagamy w tworzeniu i zakładaniu spółek w Hiszpanii, uwzględniając wybór odpowiedniej struktury prawnej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.) oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów (umów spółek, statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek).

Negocjacje i umowy handlowe

Reprezentujemy klientów w negocjacjach, przygotowujemy i weryfikujemy umowy handlowe, umowy partnerskie, umowy dystrybucyjne, umowy franczyzowe i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju działalności naszych klientów.

Fuzje i przejęcia

Doradzamy w zakresie fuzji i przejęć, od wstępnego badania due diligence, po negocjacje i zamknięcie transakcji handlowych.

Prawo korporacyjne

Zapewniamy doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego oraz w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek (przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów).

Opnie prawne

Przygotowujemy opinie prawne w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Wiedza specjalistyczna

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie handlowym posiadają dogłębną i specjalistyczną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, dzięki czemu nasze porady prawne są dokładne i aktualne.

Zgodność z prawem

Nasza kancelaria pomaga firmom w spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących zwyczajów handlowych. Ma to kluczowe znaczenie dla uniknięcia kosztownych grzywien, kar i sporów sądowych, które mogą być wynikiem działań niezgodnych z prawem.

Ochrona interesów

Nasza kancelaria chroni interesy swoich klientów we wszystkich transakcjach biznesowych. Obejmuje to sporządzanie i weryfikację umów w celu zapewnienia, że warunki są korzystne, a także reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w przypadku powstania sporu.

Redukcja ryzyka

Pomagamy zidentyfikować i zarządzać potencjalnym ryzykiem biznesowym, co przekłada się na zapobieganie możliwym sporom umownym, ograniczenie odpowiedzialności prawnej oraz możliwość strategicznego planowania, w celu uniknięcia przyszłych problemów prawnych.

Doradztwo strategiczne

Zapewniamy doradztwo strategiczne w zakresie wzrostu i rozwoju firm. Może to obejmować m.in. planowanie fuzji i przejęć, rozwój międzynarodowy czy strukturyzację finansową.

Szybkie rozwiązywanie sporów

W przypadku sporów handlowych kładziemy nacisk na jak najszybsze zrozumienie jego podłoża i opracowanie najskuteczniejszej strategii w celu jak najszybszego wyjścia z impasu.

Oszczędność czasu

Współpraca z nami pozwala zaoszczędzić czas klienta, który może poświęcić się w pełni swoim priorytetowym zadaniom dotyczącym zarządzania i rozwijania swojego biznesu.

Dostosowanie do zmian legislacyjnych

Przepisy dotyczące działalności gospodarczej ulegają ciągłym zmianom. Na bieżąco zapoznajemy się z nowymi przepisami i regulacjami, dzięki czemu gwarantujemy, nasi klienci działają zgodnie z ich treścią.

Spokój umysłu

Współpraca z nami pozwala zachować naszym klientom spokój umysłu. Mając świadomość, że sprawy są prowadzone przez profesjonalistów, klienci mogą odseparować te sprawy ze sfery swoich zmartwień.