Prawo karne i karno-skarbowe


Kancelaria Wach & Wach zapewnia reprezentację klienta we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia), postępowania karnego, karno-skarbowego oraz wykonawczego. Powierzając sprawę Kancelarii Wach & Wach klient może liczyć na pełną dyskrecję i profesjonalizm połączony z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa i etyki zawodu. Kancelaria szczególnie dużą wagę przywiązuje do zapewnienia pomocy klientom już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, dostrzegając istotność tej fazy procesu karnego dla możliwości skutecznej reprezentacji interesu klienta w postępowaniu przed sądem karnym. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na Policji lub w Prokuraturze. Bierzemy udział w posiedzeniach Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Reprezentujemy pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania. Sporządzamy zażalenia na postanowienia prokuratora o umorzeniu, bądź odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Zajmujemy się sporządzaniem prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, środków odwoławczych oraz innych pism procesowych. Reprezentujemy przed Sądem oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego. Zapewniamy również pomoc prawną po uprawomocnieniu się orzeczenia (nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie wykonawcze).

Wyróżnia nas to, że jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych, w których podjęcie natychmiastowej skutecznej interwencji na rzecz klienta niejednokrotnie determinuje późniejszy bieg i kierunki postępowania.

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach w dziedzinie prawa karnego gospodarczego (white collar crimes) oraz w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej.