Spanish desk


Opierając naszą działalność na wymianie handlowej pomiędzy Polską a Hiszpanią oraz Ameryką Łacińską, nasze usługi zorientowane są na kompleksowej obsłudze prawnej klientów hiszpańskojęzycznych w Polsce.

Wspierając przedsiębiorców hiszpańskojęzycznych w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce nasze usługi koncentrują się na zakładaniu i prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniu umów z kontrahentami oraz reprezentacji w negocjacjach, jak również przed urzędami administracji państwowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Wach & Wach świadczy również usługi z zakresu windykacji należności, tak na poziomie krajowym, jak i transgranicznym.