Podatki, akcyza, cło


Wach & Wach z powodzeniem reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami I i II instancji, jak również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych, w szczególności związanych z akcyzą oraz cłem.

Typowe usługi:

  • Odwołania od decyzji podatkowych, celnych
  • Kontrola podatkowa, celna
  • Interpretacje podatkowe
  • Odwołania od interpretacji podatkowych
  • Skarga na decyzje podatkowe
  • Reprezentacja przed sądami (WSA, NSA)
  • Ceny transferowe
  • Zajęcie, zatrzymanie towarów
  • Składy celne
  • Procedury celne