Fundusze inwestycyjne & Startup


Kancelaria Wach & Wach świadczy usługi prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz startupów w zakresie pozyskiwania finansowania na każdym etapie ich rozwoju. Zapewniamy wsparcie związane z funkcjonowaniem funduszy i startupów, a także dostosowujemy je do nowych regulacji, zabezpieczamy autorskie prawa majątkowe i negocjujemy kontrakty.

Do typowych usług świadczonych przez kancelarię należą:

  • Obsługa prawna w zakresie procesów due diligence, audytów i analiz prawnych
  • Doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania zezwoleń oraz bieżąca obsługa 
funduszy inwestycyjnych
  • Doradztwo prawne w zakresie transakcji typu PE/VC
  • Doradztwo prawne w zakresie strategii regulacyjnej startupów
  • Doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania funduszy na dotowanie startupów 
(m.in. sporządzanie wniosków o dotacje)
  • Sporządzanie oraz negocjowanie umów z inwestorami
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu prawa własności 
intelektualnej

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego w zakresie obsługi funduszu inwestycyjnego bądź startupu, prosimy o kontakt:

Negocjacje