Blog

Blog o prawie hiszpańskim.

Ochrona prawna znaków towarowych w Hiszpanii

W Hiszpanii ochronie podlegają wzorce i rysunki przemysłowe, patenty, znaki towarowe. Własność intelektualna chroniona jest dzięki przepisom prawa krajowego, a także konwencjom międzynarodowym i umowom wspólnotowym. W poniższym artykule przedstawimy Państwu jak skutecznie chronić swoją markę na rynku hiszpańskim. To, co wyróżnia danego przedsiębiorcę od pozostałych przedsiębiorców na rynku to jego firma (nazwa, pod którą…

Depozyt przy umowie najmu nieruchomości

Zawarcie umowy najmu nieruchomości powoduje powstanie pewnych praw i obowiązków zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy. Jednym z obowiązków najemcy jest właśnie zapłata wynajmującemu depozytu (hiszp. fianza), który stanowi zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości na wypadek, gdyby najemca nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub gdyby stan nieruchomości uległ pogorszeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania przez…

Przewodnik o obciążeniach w hiszpańskim rejestrze nieruchomości

Zakup domu – a zwłaszcza zakup domu w Hiszpanii – jest poważną decyzją, dlatego przed jej podjęciem warto podjąć właściwe kroki, aby bezpiecznie kupić nieruchomość. Oprócz skorzystania z usług hiszpańskiego adwokata czy agencji nieruchomości warto zasięgnąć jak najwięcej informacji dotyczących konkretnej nieruchomości – tutaj z pomocą przychodzi rejestr nieruchomości (Registro de la Propiedad), który jest…

Wynajem nieruchomości z prawem do nabycia własności

Najem nieruchomości w Hiszpanii

Umowa najmu z możliwością wykupu nieruchomości w Hiszpanii Umowa najmu nieruchomości może przewidywać możliwość jego nabycia przez najemcę w przyszłości (hiszp. el arrendamiento con opción de compra). Wynajem mieszkania z opcją nabycia prawa własności nieruchomości wydaje się być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem i ciekawą alternatywą dla klasycznej metody nabycia nieruchomości mającą korzyści zarówno dla właściciela nieruchomości,…

Umowa najmu nieruchomości (mieszkania) w Hiszpanii

Umowa najmu nieruchomości (mieszkania) w Hiszpanii

Wielokrotnie poruszaliśmy już tematykę inwestycji na rynku nieruchomości, jednak w niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestię wynajmu mieszkania. Artykuł może okazać się przydatnym nie tylko osobom, które dokonały zakupu nieruchomości w celu jej późniejszego wynajęcia, ale także tym, którzy chcieliby wynająć mieszkanie w Hiszpanii i dotyczy zarówno najmu długoterminowego, jak i tzw. najmu wakacyjnego. Podstawą…

Nieruchomości z przejęć bankowych w Hiszpanii

Dom w Hiszpanii

Nieruchomości położone w Hiszpanii cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów, jednak ich ceny – szczególnie na wybrzeżu – są dość wysokie. Ciekawą alternatywą mogą okazać się mieszkania z przejęć bankowych w Hiszpanii, które sprzedawane są często po cenie odpowiadającej wartości hipoteki, jaką są obciążone. Domy w Hiszpanii zajęte przez banki wystawiane są na licytacji…

Hiszpańska złota wiza

Hiszpańska złota wiza

Czym jest hiszpańska złota wiza Hiszpańska złota wiza (golden visa) to system, który umożliwia obywatelom państw spoza Unii Europejskiej zdobycie statutu rezydenta i pozwala na stały pobyt w Hiszpanii w zamian za dokonanie inwestycji kapitałowej zasilającej budżet kraju. Przyznanie wizy pobytowej inwestorom stanowi wystarczający tytuł do przebywania i pracy na terenie całej Hiszpanii w okresie…

Procurador: urzędnik działający pomiędzy adwokatem a sądem w Hiszpanii

Procurador: urzędnik działający pomiędzy adwokatem a sądem w Hiszpanii

Instytucja procurador nie występuje w polskim systemie prawnym, jednak określić ją można jako pełnomocnika procesowego, którego nie należy mylić z adwokatem (abogado) ani tym bardziej z prokuratorem – pomimo podobnego brzmienia nazw tych profesji prawniczych. Kto może zostać procurador? Podobnie jak w przypadku pozostałych zawodów prawniczych, aby zostać procurador należy spełniać szereg wymagań przewidzianych przez…

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ)

Zmorą podmiotów gospodarczych są opóźnienia w płatnościach, które zwłaszcza w czasie kryzysu mogą stanowić niemałe zagrożenie dla przedsiębiorców – szczególnie tych małych i średnich. Szybkim oraz skutecznym instrumentem odzyskiwania zaległych należności okazuje się regulacja jaką wprowadziło prawo Unii Europejskiej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1986/2006 z 12 grudnia 2006 roku ustanawiającym postępowanie w…

Umowa sprzedaży – obowiązki kupującego w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 1445 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przez umowę sprzedaży (compraventa civil) sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności określonej rzeczy na kupującego oraz jej wydania, z kolei kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę i odebrać rzecz. Natomiast sprzedaż handlowa (compraventa mercantil) uregulowana jest w artykułach 325 – 345 w hiszpańskim kodeksie handlowym (Código…