Blog

Blog o prawie hiszpańskim.

Umowa sprzedaży – obowiązki kupującego w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 1445 hiszpańskiego kodeksu cywilnego (Código Civil) przez umowę sprzedaży (compraventa civil) sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności określonej rzeczy na kupującego oraz jej wydania, z kolei kupujący zobowiązuje się zapłacić ustaloną cenę i odebrać rzecz. Natomiast sprzedaż handlowa (compraventa mercantil) uregulowana jest w artykułach 325 – 345 w hiszpańskim kodeksie handlowym (Código…

Podatki w Hiszpanii

Zgodnie z artykułem 31 Konstytucji Hiszpanii każdy obywatel ma obowiązek uiszczania podatków, z kolei artykuł 133 w ustępie 1 stanowi, że w pierwszej kolejności władztwo ustanawiania podatków należy do państwa, w drugiej kolejności – do Wspólnot Autonomicznych i władz lokalnych. Warto pamiętać, że Wspólnoty Autonomiczne mają prawo do ustanawiania i pobierania podatków, jednak zgodnie z…

Jak uzyskać kredyt hipoteczny w Hiszpanii?

W obecnej sytuacji eksperci spodziewają się spadku cen na hiszpańskim rynku nieruchomości (szczególnie na rynku wtórnym). W poprzednich artykułach pisaliśmy o tym jak krok po kroku dokonać zakupu nieruchomości w Hiszpanii, jednak niewiele osób może pozwolić sobie na zakup gotówkowy – zdecydowana większość musi zmierzyć się z koniecznością uzyskania kredytu. Najczęstszą formą zabezpieczenia w przypadku…

Czym jest tzw. Cláusula Suelo?

Cláusula Suelo Klauzula ta, nazywana niekiedy Suelo Hipotecario (w dosłownym tłumaczeniu na język polski – klauzula dolnego progu), jest klauzulą stosowaną w umowach o zmiennej stopie procentowej wpływającą na oprocentowanie kredytu hipotecznego. Ustanawia minimalny limit odsetek, które będą miały zastosowanie nawet jeśli stopa procentowa kredytu spadnie. Klauzula jest niezwykle korzystna dla banku, dlatego tak chętnie…

Jakie są korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii?

Polscy przedsiębiorcy, decydując się na rozszerzenie swojej działalności gospodarczej poza rodzimy kraj, coraz częściej wybierają Hiszpanię. Najczęściej wybieranymi regionami są Madryt, Andaluzja, Katalonia i Walencja. Przepisy prawa hiszpańskiego regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, w tym procedury związane z rejestracją, są zbliżone do polskich. Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków…

Czy współwina w zdarzeniu zamyka drogę do odszkodowania w Hiszpanii?

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy do zdarzenia (najczęściej wypadku komunikacyjnego) przyczynia się więcej niż jedna osoba. Dzieje się tak, gdy kilka osób nie dochowało należytej staranności, popełniając błąd, który złożył się na spowodowanie kolizji. Wówczas przypisanie winy jednej osobie nie jest możliwe, ponieważ odpowiedzialność ponoszą wszyscy uczestnicy wypadku, którzy się do niego przyczynili. Co więcej…

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (sociedad de responsabilidad limitada)?

Wielokrotnie poruszaliśmy tematykę spółki z.o.o., która jest jedną z najchętniej wybieranych przez Państwa metod prowadzenia działalności gospodarczej. W poprzednim artykule przedstawiliśmy różnice pomiędzy spółką z.o.o. (sociedad limitada), a działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo), natomiast zwięzłe porównanie znajdziecie Państwo tutaj (link). W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak w kilku krokach założyć spółkę z…

Hiszpański podatek od spadków i darowizn – czym jest, kiedy się go płaci i jaka jest jego wysokość w każdej z hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Czym jest podatek od spadków i darowizn w Hiszpanii. Podatek od spadków i darowizn (Impuesto de Sucesiones y Donaciones lub ISD) jest podatkiem ustalanym przez wspólnoty autonomiczne, które stosują własne stawki i ulgi. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem od przeniesienia własności lub praw między osobami fizycznymi. W przypadku dziedziczenia, opodatkowane jest nabycie własności…

Porównanie autónomo z sociead limitada

  AUTÓNOMO SOCIEDAD LIMITADA Liczba osób 1 osoba maks. 50 wspólników Czas trwania rejestracji 1 dzień 1 miesiąc Koszt rejestracji brak kosztów ok. 1000 euro Kapitał zakładowy brak kapitału zakładowego min. 3000 euro Podatki VAT (IVA), podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF) VAT (IVA), podatek dochodowy od osób prawnych (Impuesto de Sociedades) Odpowiedzialność nieograniczona solidarna…

Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo) a spółką z o.o. (sociedad limitada)

Wielu z naszych Klientów zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii. Gdy już podejmą tę decyzję pozostaje kwestia formy w jakiej tę działalność prowadzić. Najczęściej wybieraną i najprostszą jest autónomo, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowaną formą jest założenie sociedad limitada (w skrócie SL), czyli polskiej spółki z.o.o. W dzisiejszym artykule przedstawimy różnice…