Blog

Blog o prawie hiszpańskim.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (sociedad de responsabilidad limitada)?

Wielokrotnie poruszaliśmy tematykę spółki z.o.o., która jest jedną z najchętniej wybieranych przez Państwa metod prowadzenia działalności gospodarczej. W poprzednim artykule przedstawiliśmy różnice pomiędzy spółką z.o.o. (sociedad limitada), a działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo), natomiast zwięzłe porównanie znajdziecie Państwo tutaj (link). W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak w kilku krokach założyć spółkę z…

Hiszpański podatek od spadków i darowizn – czym jest, kiedy się go płaci i jaka jest jego wysokość w każdej z hiszpańskich wspólnot autonomicznych

Czym jest podatek od spadków i darowizn w Hiszpanii. Podatek od spadków i darowizn (Impuesto de Sucesiones y Donaciones lub ISD) jest podatkiem ustalanym przez wspólnoty autonomiczne, które stosują własne stawki i ulgi. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem od przeniesienia własności lub praw między osobami fizycznymi. W przypadku dziedziczenia, opodatkowane jest nabycie własności…

Porównanie autónomo z sociead limitada

  AUTÓNOMO SOCIEDAD LIMITADA Liczba osób 1 osoba maks. 50 wspólników Czas trwania rejestracji 1 dzień 1 miesiąc Koszt rejestracji brak kosztów ok. 1000 euro Kapitał zakładowy brak kapitału zakładowego min. 3000 euro Podatki VAT (IVA), podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF) VAT (IVA), podatek dochodowy od osób prawnych (Impuesto de Sociedades) Odpowiedzialność nieograniczona solidarna…

Różnice pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną we własnym imieniu (autónomo) a spółką z o.o. (sociedad limitada)

Wielu z naszych Klientów zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii. Gdy już podejmą tę decyzję pozostaje kwestia formy w jakiej tę działalność prowadzić. Najczęściej wybieraną i najprostszą jest autónomo, czyli odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowaną formą jest założenie sociedad limitada (w skrócie SL), czyli polskiej spółki z.o.o. W dzisiejszym artykule przedstawimy różnice…

Pełnomocnictwo w Hiszpanii

Obecna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa COVID-19 wpłynęła na codzienne życie wszystkich obywateli większości krajów na świecie. W związku z tym, że hiszpański rząd wydał dekret zakazujący wychodzenia z domów w trosce o bezpieczeństwo obywateli, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na instytucję pełnomocnictwa, dzięki której będą Państwo mogli dokonać pewnych formalności na odległość. W niektórych przypadkach udzielenie…

Aliud pro alio, czyli wydanie towaru innego niż umówiony

Z aliud pro alio mamy do czynienia przy umowie sprzedaży w sytuacji, gdy sprzedawca wydał kupującemu rzecz inną niż przewidziana w umowie. Problem związany z tą kwestią wynika z braku wyraźnej regulacji i w konsekwencji, sporu w doktrynie – czy wówczas należy uznać, że strona wywiązała się z umowy i dopełniła obowiązku wydania rzeczy czy…

Odpowiedzialność członka zarządu w hiszpańskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada)

Członkiem zarządu jest osoba, która poprzez działanie w imieniu spółki ma za zadanie zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto jest odpowiedzialna za reprezentację spółki. Wspólnicy spółki, jeśli nie wchodzą w skład zarządu, nie ponoszą odpowiedzialności ponad wniesione przez nich wkłady, możliwa jest natomiast odpowiedzialność członka zarządu w hiszpańskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – przy zaistnieniu wskazanych…

Czym jest umowa rezerwacyjna nieruchomości w Hiszpanii (contrato de reserva)?

Nieruchomości położone na terytorium Półwyspu Iberyjskiego cieszą się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem. W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, zawierając umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, natomiast kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę. Należy jednak pamiętać, że zakup nieruchomości to złożony proces,…

Przedawnienie roszczeń w transporcie drogowym, czyli jak odzyskać zaległe należności w Hiszpanii

W Europie każdego dnia na drogę wyjeżdżają miliony samochodów ciężarowych z przeróżnym ładunkiem, większość z nich terminowo i bez większych problemów przybywa na miejsce rozładunku. Jednak niejednokrotnie zdarzają się różnego rodzaju utrudnienia, jak kolizje drogowe, złe warunki atmosferyczne, nierzetelny kontrahent etc., co prowadzi do opóźnień, uszkodzeń ładunku, stresu, a to z kolei rodzi nieporozumienia między…

Jak przerwać w Hiszpanii bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego?

Wypadki drogowe są źródłem licznych problemów o bardzo różnym charakterze. W większości przypadków, na szczęście ograniczają się one do łatwych do wykonania napraw lub lekkich uszkodzeń ciała. Mogą jednak być źródłem prawdziwych dramatów, za które nigdy nie będzie można zadośćuczynić. Dla wszystkich takich przypadków, w Hiszpanii istnieje przewidziany prawem system odszkodowań, mających na celu złagodzenie,…