Adwokat w Portugalii


Kancelaria Wach & Wach świadczy usługi prawne dla klientów w Portugalii, oferując doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • Doradztwo prawne w zakresie nabywania nieruchomości (due diligence)
  • Obsługa prawna transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości 
w Portugalii
  • Doradztwo prawne w zakresie portugalskiego prawa spadkowego (w szczególności 
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku w Portugalii, w tym prowadzenie międzynarodowych spraw spadkowych na podstawie Europejskiego Poświadczenia Spadkowego)
  • Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań na terenie Portugalii (w szczególności odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odszkodowań w przypadku wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, odszkodowania z tytułu kosztów leczenia)
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnym
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych

Jeżeli szukasz wsparcie prawnego w Portugalii, to prosimy o kontakt:

Negocjacje